Drijfverentest

Drijfveren zetten mensen in beweging

 Je loopt vast binnen je werk; ervaart stress, loopt leeg qua energie en weet soms werkelijk niet meer waarom je dit werk doet en of je nog wel op de juiste plek zit. Weggaan uit de situatie kan een oplossing zijn, maar zal je op lange termijn niet altijd verder helpen.

Door jouw drijfveren middels deze test in kaart te brengen, word je je bewuster van wat jou drijft binnen je werk en in het leven, waar je energie van weglekt en welk gedrag jij onder druk meer laat zien dan je lief is. Samen kijken we vervolgens welk verlangen daar eigenlijk onder ligt.  Ook zal je zicht krijgen waarom sommige dingen je makkelijker afgaan dan andere en waarom bepaalde punten voor jou juist heel belangrijk zijn. Je krijgt meer begrip voor jezelf én voor anderen en leert hier op te anticiperen.

Management Drives gaat uit van 6 drijfveren die mensen in beweging zetten. Naast de reguliere lijsten is er een vragenlijst speciaal voor het onderwijs ontwikkelt.

Ieder mens beschikt in principe over álle zes drijfveren, maar de volgorde en intensiteit verschilt per persoon. De drijfveren worden aangeduid met verschillende kleuren.

Mogelijkheden met Management Drives

Voor scholen (of besturen of andere organisaties) zijn er verschillende mogelijkheden om dit instrument in te zetten:

  • Op individueel niveau: als start bij een coachtraject. We brengen potentiële krachten en valkuilen in kaart rondom werkplezier, het omgaan met stress en werkdruk en het optimaliseren van persoonlijke en professionele effectiviteit.
  • Op team niveau: voor het optimaliseren van de samenwerking in een (nieuw) team of als uitgangspunt bij een  (cultuur-) veranderingstraject.
Inspiratiemail ontvangen?