Wat klinkt dit veelbelovend! 

Regelmatig is het onderwerp van gesprek bij een eind evaluatie; het wel of niet gebruiken van medicatie zodra er een diagnose ADHD is gesteld. Lange tijd was het een vanzelfsprekendheid dit wel te doen. Gelukkig wordt er tegenwoordig steeds kritischer naar gekeken. Een lastig dilemma blijft het echter. Je gunt een kind meer rust, meer focus, fijnere sociale contacten. Maar is daar nu werkelijk medicatie voor nodig? De (on)rust in de omgeving speelt een belangrijke rol bij de hele ontwikkeling van het kind. 

Tot nog toe vroegen bestaande interventies voor leerkrachten en ouders veel tijd. In onderstaand artikel wordt een alternatief onderzocht. De korte, gerichte aanpak kan tot een betere doorstroming en snellere hulp aan kinderen en hun ouders en leerkrachten leiden. En tot minder medicatiegebruik, zo hoopt de onderzoekster. 

En als een 2x 2 uur tijdsinvestering het gebruik van medicatie verkleind, lijkt mij de keuze snel gemaakt.

Lees het artikel van hoogleraar Barbara van den Hoofdakker >>

Inspiratiemail ontvangen?