WANDELINGEN voor medewerkers binnen een bestuur

Als bestuurder(s) heb je veel belangrijke taken. Eén ervan, en niet de minste, is ervoor zorgen dat er voldoende gekwalificeerde mensen zijn en blijven om het onderwijs op de scholen te verzorgen. Veel mensen ervaren continue stress. In weinig sectoren is het verzuim en het verloop zo hoog als in het onderwijs. Dat kan toch echt anders!

Voorkom vastlopen; naast werkdruk ook werkgeluk

Ik ondersteun leerkrachten, docenten en ib’ers als ze zijn vastgelopen en help ook om dit te voorkomen. Dat doe ik waar mogelijk door met hen te gaan lopen in de natuur. Want mijn ervaring is dat beweging zorgt voor beweging. 

Naast reguliere coaching, wandel ik daarom regelmatig met groepjes onderwijsprofessionals in de natuur. We oefenen met effectiever professioneel gedrag (binnen de groep en daarbuiten),  werken aan een steviger pedagogisch klimaat en gaan aan de slag met het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en de invloed daarvan op de kinderen, ouders of collega’s. 

De ervaring leert dat deelnemers zich wezenlijk opener opstellen doordat ze contact kunnen leggen met mensen van buiten hun eigen team. Dat werkt verfrissend,  biedt inspiratie en geeft verbinding.

groepswandelingen bestuur en incompany

Voorkom uitval en ontslag

Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om te voorkomen dat mensen uitvallen of het onderwijs verlaten. De focus verschuift van curatief steeds meer naar preventief. Ik zie een shift van ‘het wachten op problemen’, naar een werkcultuur waar mensen vakinhoudelijk in hun kracht staan en goed voor zichzelf (leren) zorgen. 

Het is bewezen dat ons lichaam en onze hersenen anders werken in de natuur, dat maakt de groepswandelingen zo krachtig. In ontspannen, open situaties leren mensen het meest, stress neemt af en opgebouwde weerstand verdwijnt makkelijker dan wanneer we elkaar op de coachstoel treffen. 

Wat houdt het in?

Een groepswandelingenpakket bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Een persoonlijke intake met iedere deelnemer inclusief geaccrediteerde drijfverentest
  • Bespreken van de uitkomst met de deelnemer. Dit vormt samen met ingebrachte vragen en thema’s de basis van zijn/haar proces
  • 4 wandelingen van 3 uur. Data en tijden worden afgestemd met de opdrachtgever
  • Individuele coaching van 2 uur per iedere deelnemer (los van de wandeling) gerelateerd aan zijn of haar specifieke vragen en thema’s
  • Besloten Whatsappgroep om gedurende een half jaar onderling contact te hebben en elkaar zo te motiveren en inspireren (uiteraard op vrijwillige basis).

Er kan gekozen worden uit de thema’s: 

  • Naast werkdruk ook werkgeluk
  • Verbindend communiceren, ook onder druk
  • Op verzoek kan een programma op maat gemaakt worden.

Stappen vooruit zetten

Gedurende deze periode verzorg ik het inhoudelijke proces tijdens de wandelingen met oefeningen, stimuleer een diepere reflectie en zorg voor verdieping. Na elke wandeling volg en evalueer digitaal de bevindingen van de deelnemers en deel deze zorgvuldig met directies en bestuur.

Even stilstaan

Oftewel; deze preventieve wandelingen helpen jouw mensen om stil te staan bij hun professionele handelen en weer mooie stappen vooruit te zetten. Zodat ze hopelijk nog lang gemotiveerd en vitaal binnen het onderwijs behouden blijven.

Dit kan zowel bestuursbreed als incompany. Wil je meer weten? Neem contact op voor meer informatie en een vrijblijvende verkenning.

groepswandelingen leerkrachten basisonderwijs coaching celine traint

Anderen over de groepswandelingen

Inspiratiemail ontvangen?