De kinderen zijn zich bewuster geworden hoe zij naar elkaar kunnen en behoren te reageren. Zelf ben ik gaan inzien hoe de verschillende rollen in een groep vormgegeven worden en hoe ik de kinderen nóg gerichter kan helpen met elkaar om te gaan. We hebben echt een gezamenlijke taal leren spreken. Céline zorgt voor een duidelijke en fijne opbouw. Ik heb Céline ervaren als een trainer die de leerkracht en de kinderen op een positieve manier goed begeleid in het proces naar een plezierige klas. Hadden we dit traject niet ingezet, dan had deze groep een stuk onveiliger gevoeld.

Gabriëlla – leerkracht basisschool – Plezierige Klas training

Inspiratiemail ontvangen?