TOELICHTING PRIVACY STATEMENT

Laatste update 24 juni 2020

Ik, Céline de Lange, vind jouw privacy net zo belangrijk als jijzelf. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor mijn gratis inspiratie tips, blogs en video’s en nieuwsbrief zo optimaal mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig. Ook heb ik je gegevens nodig om je bestelling van een van mijn diensten te kunnen afhandelen.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij ik hier van tevoren uitdrukkelijke toestemming voor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt en je al langer zonder je af te melden mijn mails ontvangt. Geef je mij vanaf eind juni 2020 je gegevens dan gebruik ik je naam en emailadres alleen om je mijn gratis maar waardevolle informatie en inspiratie te sturen, als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

In dit Privacy Statement lees je terug hoe ik de gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van zowel online als offline informatie die je met mij deelt:

> online als je mijn website bezoekt.

> offline als je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je je e-mailadres aan mij geeft op een event, live training of workshop, omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst offline koopt.

Door mijn website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement dat van toepassing is op mijn website. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE IK VERZAMEL
Op mijn websites verzamel en ontvang ik twee soorten informatie:

1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN MIJ VERSTREKT

Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs en video’s via mijn inspiratiemail of andere informatie te ontvangen, aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis training of inspriratie, dan vraag ik je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je adres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW nummer zodat we de BTW kunnen verleggen. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van trainingen of diensten.

Ik gebruik voor jouw aankopen en bestellingen altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken stuur ik je betaalgegevens rechtstreeks vanuit de beveiligde betaalomgeving naar mijn Payment Service Providers Mollie en naar mijn facturatiesysteem Autorespond. Mollie en Sisow voeren voor mij je betaling uit. De facturen die je ontvangt worden gemaakt en naar je verstuurd door Autorespond. Ik wijs je erop dat Sisow, Mollie en Autorespond voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computer wordt verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je de website bezocht. Ik verwijs je naar de Privacy Statement voor meer informatie over cookies op mijn website.

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK
> ik mail je om de diensten die je hebt gekocht te leveren en de factuur. Ik mail je als je een dienst bij mij hebt gekocht en daarna mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en/of video’s

> ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor toestemming hebt gegeven, mijn inspiratiemail met updates van de blogs en video’

> ik mail je, als je dit expliciet hebt aangevraagd, om je de gratis freebies, downloads, producten en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je expliciet vragen of je de inspiratiemail en nieuwsbrief wilt ontvangen, waarbij je hiervoor expliciet toestemming geeft of juist niet

> ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij de diensten en producten en de online leeromgeving die je hebt gekocht

> ik mail je wellicht ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten

> ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en die van mijn samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die waardevol voor je kunnen zijn. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn inspiratiemail en nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN
Als je je hebt aangemeld op mijn website, voor mijn inspiratiemail en/of nieuwsbrief of trainingen en andere waardevolle gratis dingen die ik deel, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik beloofd heb. We gebruiken hiervoor het mailprogramma van Autorespond en Kartra. Dat betekent dat deze partijen ook jouw gegevens ontvangen. We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails als je daarna niet hebt aangegeven ook onze inspiratiemails te willen ontvangen. De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je ten allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@celinetraint.nl

Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de afmeld-link onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn inspiratiemail, zal ik je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@celinetraint.nl

Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT
Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens onze webinars of op social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mijzelf. Ik houd mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY STATEMENT
Eventuele wijzigingen van mijn website kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT
Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@celinetraint.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

Céline de Lange – Celine Traint
Amsterdam
Klik hier voor het Privacy Statement

Inspiratiemail ontvangen?