TRAIN MET MIJ – KINDEREN

Ik doe er alles aan om álle kinderen zich gezien en gekend te laten voelen in hun volledige potentieel. En om juist die kinderen, bij wie het allemaal niet vanzelf gaat, vaardigheden te leren en te helpen patronen te doorbreken. Waardoor ze de regie weer over hun eigen leven leren pakken en met een opgeheven hoofd de toekomst in stappen. 

Klassikale Competentie Training

Een klas waar het binnen de vier muren van het lokaal prima verloopt, maar in de pauzes escaleert. Een klas waar je maar geen grip op krijgt. Of een klas die je ondersteuning bij een positievere groepsvorming gunt. Het ontbreekt hen vaak nog aan de juiste, handige, vaardigheden. Veel leerkrachten lopen aan tegen (groeps-)gedrag waar ze nog onvoldoende know-how van hebben om mee om te gaan. Van voormalige SBO-kinderen tot de groei van klassen voor hoogbegaafde kinderen, er wordt steeds meer verwacht dat je als leerkracht met elke doelgroep passend om weet te gaan. En dat is soms best lastig. 

Hoe werkt de ‘Klassikale Competentietraining’?

Deze preventieve klassikale training, voor groep 4 t/m 8, wordt op maat en in nauw overleg met de leerkracht en intern begeleider vormgegeven. De leerkracht wordt ‘on the job’ gecoacht en waar nodig vindt er een uitgebreider parallel coachtraject met de leerkracht plaats.

Tijdens de training zijn er veel gezamenlijke momenten om de groepsvorming te stimuleren. Daarnaast wordt er in subgroepen met nieuwe vaardigheden geoefend. Kinderen mogen zichzelf zijn en leren elkaars verschillen te waarderen en accepteren. Daarnaast wordt er een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid gedaan.

! Na een onrustige periode van lockdowns en quarantaines kan deze training helpen om begin van het schooljaar te werken aan een gezonde groepsdynamiek waar iedereen de rest van het jaar profijt van heeft.

! Steeds vaker wordt deze training ingezet in groepen voor hoogbegaafde kinderen. Cognitief zijn zij sterk, op sociaal-emotioneel zijn ze vaak nog wat minder vaardig. Als er dan elk schooljaar ook nieuwe kinderen instromen, vraagt dit veel van de kinderen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • Bewust worden van je (non-)verbale houding
 • Gevoelens kennen en herkennen
 • Je grenzen aangeven en leren luisteren naar de grenzen van een ander
 • Omgaan met pesten
 • Groepsvormende spellen
 • Bewustwording van je eigen rol in de klas
 • Verantwoordelijkheid leren nemen voor de sfeer in de klas

Vorm:

Intake– en eindgesprek

6 of 7 bijeenkomsten van 1,5 uur

Ouderbijeenkomst

Wekelijks ouderverslag

Plezierige klas

Is er sprake van een hardnekkige hardnekkige (pest) dynamiek in een groep?

Dan kan er opgeschaald worden naar deze curatieve training.

De training wordt ingezet in groepen waar al langere tijd onrust heerst en waar de school al veel energie heeft gestoken in het creëren van een veilige leeromgeving. Ondanks de ondersteuning van collega’s en schoolleiding, heeft dit nog niet het gewenste resultaat opgeleverd en is de leerkracht degene die iedere dag met de klas werkt én degene die direct wordt geconfronteerd met de problemen.

Soms ligt helder en zichtbaar op tafel waar de schoen wringt, veel vaker speelt het (machts) spel zich onder tafel en dus buiten het zicht van de leerkracht af.  De verhalen komen dan pas thuis of tijdens individuele gesprekken die ik/wij als trainers met de kinderen voeren boven tafel.

De opzet is vergelijkbaar met de Klassikale Competentie Training. Daarnaast is er expliciet aandacht voor pesten en grensoverschrijdend gedrag en wordt inzichtelijk gemaakt wie welke rol het meest laat zien binnen de groep. Dit levert vaak veel zelfinzicht op, bij kinderen, leerkrachten en ouders.

Belangrijk om te weten is dat het hierbij niet om ‘de schuldvraag’ gaat. Kinderen zijn in een bepaalde situatie in een bepaalde rol gestapt. Door het hier in openheid over te hebben, leren zij dat ze ook weer uit die rol kunnen stappen.

Waar nodig wordt er, samen met de directie, gekeken wat er nodig is om                                                                       patronen te doorbreken en te zorgen dat de klas in rust hun schoolloopbaan kan afronden.

 

! Na een onrustige periode van lockdowns en quarantaines kan deze training helpen om begin van het schooljaar te werken aan een gezonde groepsdynamiek waar iedereen de rest van het jaar profijt van heeft.

Competentie Training

Sommige kinderen kunnen wel een duwtje in de rug gebruiken als het gaat om sociale vaardigheden. Door onzekerheid of onwetendheid hebben ze het in het contact met anderen, of innerlijk met zichzelf, soms lastig. Als mens ben je nooit alleen verantwoordelijk voor het verloop van situaties, maar het kan wel helpen als je duidelijk kan kiezen hoe je met een situatie om wil gaan.

Hoe werkt de Competentietraining?

De Competentietrainingen zijn dynamisch en energiek en worden gegeven in 7 bijeenkomsten aan een kleine groep van maximaal 8 kinderen.  Op die manier is er in een korte periode veel aandacht voor de ontwikkeling van elk individu.

Inzichtelijke gesprekken worden afgewisseld met bekrachtigende (groepsbevorderende) spelvormen en rollenspellen om nieuwe vaardigheden in te oefenen. Door kinderen aan te spreken op hun kracht, hun kwaliteiten, wordt er vaak een patroon doorbroken van negatief denken en slachtofferschap. Kinderen leren elkaar feedback te geven en afspraken met elkaar te maken. 

Van ouders en leerkrachten wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Zonder deze steun mag je mijn inziens van een kind niet verwachten zelfstandig zijn gedrag te veranderen en patronen te doorbreken.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Bewust worden van je (non-)verbale houding
 • Voor jezelf leren opkomen
 • Je grenzen aangeven en leren luisteren naar de grenzen van een ander
 • Omgaan met pesten
 • Jezelf leren bekrachtigen

Vorm:

Intake– en eindgesprek

7 bijeenkomsten van 1,5 uur                                                                        

Ouderbijeenkomst

Plezier op School

De middelbare school. Voor sommige kinderen iets waar ze al een jaar naar uitkijken. Voor anderen hun grootste nachtmerrie: je vindt het al heel lastig om contacten aan te gaan met je huidige klasgenoten en dan moet je straks ook nog naar een andere school! Je komt in een klas waar je nog niemand kent, of juist bij kinderen die je liever niet meer was tegen gekomen.  Hoe maak je dan handig contact? Hoe zorg je ervoor dat je niet (weer) gepest wordt? De grootste gedragsveranderingen vinden plaats tijdens het wisselen van situaties. Een schoolwisseling is voor kinderen zo’n moment in het leven, evenals een verhuizing of het wisselen van baan als volwassene. Echter… die eerste indruk kan je maar één keer achterlaten.

Hoe werkt de ‘Plezier op School’ training? 

Kinderen die tijdens hun basisschooltijd moeite hadden met het aangaan van sociale contacten belanden in het Voortgezet Onderwijs vaak sneller in een vicieuze cirkel van belemmerende, negatieve gedachten (‘ze vinden me vast niet echt leuk’) die vervolgens hun gedrag (‘ik wacht wel af tot ze naar me toekomen’) en ervaringen weer beïnvloeden (voor je het weet zijn de groepjes gevormd en hoor je er opnieuw niet bij). In deze training wordt er actief geoefend met situaties waar de kinderen tegenop zien. In plaats van slapeloze nachten krijgen ze een gezonde dosis spanning en frisse moed cadeau!

Onderwerpen die aan bod komen: 

 • Niet helpende gedachten ombuigen naar helpende gedachten
 • De invloed van je verbale-/non-verbale houding
 • grenzen aangeven / grenzen accepteren
 • ontspanningsoefeningen

Doelgroep:

Voor alle bijna-brugklassers, die moeite hebben met de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Vorm:

Intake gesprek

2 trainings dagen in de laatste week van elke zomervakantie

Terugkombijeenkomst na 6 weken

Ik kies voor Zelfcontrole

We kennen allemaal wel een driftkikker of een heethoofd.  Er worden regelmatig grapjes gemaakt over de snelle woede-uitbarstingen van deze kinderen. Voor de heethoofden zelf is hun temperament helemaal niet zo grappig. Vaak raken ze onbedoeld in de problemen in sociale situaties. Een preventieve training kan voorkomen dat deze kinderen later van het goede pad afraken. ‘Ik kies voor Zelfcontrole’ is een wetenschappelijk onderzochte, evidence-based  groepstraining.

Hoe werkt de ‘Ik kies voor zelfcontrole’ training?

In deze agressie regulatie training leren kinderen hoe ze hun agressie of boosheid onder controle kunnen krijgen. Ze leren andere manieren om zich te uiten en ze leren zelf keuzes te maken in hun gedrag: je kan er voor kiezen om meteen te gaan vechten, je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen. Vaak geven deze kinderen anderen de schuld van hun explosies. Het overkomt hen zeggen ze. In de training kijken kinderen naar de rol die ze zelf in het verhaal spelen en hoe ze die rol kunnen veranderen.

Met leerkrachten vindt nauw overleg plaats, ouders worden wekelijks van de vorderingen op de hoogte gehouden.

De training is inmiddels doorontwikkeld naar een ondersteunende training voor kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar met LVB-problematiek. Deze training, ‘Meer zelfcontrole, minder boos’, bestaat uit meer bijeenkomsten en bevat prachtig ondersteunend beeldmateriaal. 

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • Gevoelens leren interpreteren
 • Bewustwording van interpretatiefouten
 • Leren ontspannen
 • Oplossingen leren bedenken
 • Leren verplaatsen in een ander 

Doelgroep:

Kinderen van 8 -12 jaar met specifieke gedragsproblemen zoals agressief gedrag, ongehoorzaamheid, brutaliteit en opstandigheid.

Vorm:

Max. 8 deelnemers

9 bijeenkomsten van 1 ½ uur, op school, onder schooltijd.

Leerkracht bijeenkomsten

Ouderbijeenkomst

Ik trainde eerder onder andere met:

sova trainingen, competentie trainingen, zaanstreek, gemeente
stichting kba- nieuw west, amsterdam, coaching, training, klassikale trainingen
op spoor, schoolbestuur, waterland, amsterdam, scholen sova training
tabijn schoolbesturen, m5, otterkolken
Amos, m5, teamtraining pedagogisch klimaat

Samenwerken met Céline is altijd heel prettig. Ze communiceert duidelijk, luistert goed, legt verbanden en komt met oplossingen waarbij de leerlingen mede-eigenaar worden. Ze heeft, naast veel kennis en ervaring, een groot inlevingsvermogen en is in staat om ook emotionele of lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Daarnaast straalt ze veel plezier uit en dat werkt aanstekelijk. 

De school waardeert haar inzet en wijze van werken. To the point, betrokken, scherp waar nodig, maar vooral vol vertrouwen in de leerlingen en de leerkrachten. 

Céline heeft al meerdere jaren verschillende groepen op de Elout verder gebracht. Een prachtige prestatie. Ik beveel Céline van harte aan als trainer/ coach voor groepen en individuen!

Hanife Sak – directeur bs. Elout – verschillende train-/coachtrajecten

Na het volgen van de Klassikale Competentie Training spreken de kinderen en ik dezelfde taal en reageren ze positiever op elkaar. Ze kunnen hun grenzen op een handige manier aangeven en geven minder ‘benzine’ aan elkaar. Hierdoor ontstaan er minder conflicten en zijn ze er wel dan kunnen de kinderen deze beter (zelfstandig) oplossen. Waren wij dit traject niet ingeslagen, dan had het ons veel effectieve onderwijstijd gekost.

Annabel – leerkracht basisschool

Céline is rustig, duidelijk en positief. Ik heb haar leren kennen als een professioneel persoon om mee samen te werken met veel kennis en kunde. Iemand die goed luistert naar de hulpvraag, waardoor er een sprake was van een training op maat en een goede samenwerking.

Barbara Griffiths – Intern Begeleider

De kinderen zijn zich bewuster geworden hoe zij naar elkaar kunnen en behoren te reageren. Zelf ben ik gaan inzien hoe de verschillende rollen in een groep vormgegeven worden en hoe ik de kinderen nóg gerichter kan helpen met elkaar om te gaan. We hebben echt een gezamenlijke taal leren spreken. Céline zorgt voor een duidelijke en fijne opbouw. Ik heb Céline ervaren als een trainer die de leerkracht en de kinderen op een positieve manier goed begeleid in het proces naar een plezierige klas. Hadden we dit traject niet ingezet, dan had deze groep een stuk onveiliger gevoeld.

Gabriëlla – leerkracht basisschool – Plezierige Klas training

Inspiratiemail ontvangen?