TRAIN MET MIJ – Professionals

Als we willen dat het goed met de kinderen gaat, dan weten we ook dat het een voorwaarde is dat het met de volwassenen om hen heen goed gaat. Heb je inzicht in je eigen drijfveren, dan maakt dat de omgang met jezelf, je collega’s en/of groep vaak een stuk makkelijker. Evenals het hebben van voldoende kennis rondom de omgang met kinderen met een kort lontje en binnen de school een heldere en breed gedragen visie hebben rondom het pedagogisch klimaat bestaat.

Dat is waar ik, vanuit mijn jarenlange SBO expertise, graag mijn steentje aan bijdraag.

De rode draad binnen iedere training is de invloed van je eigen gedrag op een ander én het nemen van je eigen verantwoordelijkheid daarin.

Lees hieronder meer over de 3 verschillende teamtrainingen. 

WAARDERENDE GESPREKKEN MET JEZELF EN DE ANDER

Willen jullie als team groeien door waarderend te kijken naar de eigen en elkaars kwaliteiten?

Met behulp van de bewezen effectieve Management Drives drijfveren testen brengen we op zowel individueel niveau als teamniveau in kaart door welke bril een ieder naar de wereld kijkt. En dat heeft grote invloed op het werkplezier en de communicatie onderling!

Wringt het op een dieper niveau binnen een team? Dan wordt het lastig om op andere gebieden als gezond, professioneel, team te groeien naar een volgend niveau.

Gevolg? Men zal zich niet houden aan gemaakte afspraken, er wordt meer over dan met elkaar gesproken en/of leiderschap wordt niet gewaardeerd. Ontevreden mensen zullen vertrekken.

Resultaat? 

Een team dat in staat is elkaar te motiveren op elkaars kwaliteiten, elkaars verschillen te waarderen en effectief te benutten, waardoor er sprake is van een openere,  professionelere werkcultuur en dat heeft direct invloed op de leerlingen.

Door inzicht te krijgen in de eigen en elkaars drijfveren ontstaat er meer begrip en kunnen krachten binnen het team gerichter ingezet worden.  De drempel om het moeilijke, wrijvende, gesprek aan te gaan (met collega’s, in de klas met kinderen, ouders) wordt aanzienlijk verlaagd.

Meer informatie over een traject op maat?
Neem dan contact met mij op.

PEDAGOGISCH KLIMAAT

Zijn jullie als schoolteam zoekende naar een eenduidige visie rondom het pedagogisch klimaat?

Tijdens deze training/ dit traject op maat ondersteun ik schoolteams bij het vormgeven van het pedagogisch klimaat en het omgaan met gedragsproblemen. Wil je adequaat kunnen omgaan met verschillen in de klas dan is de houding van de leerkrachten cruciaal.

Samen brengen we in kaart welk gewenst én storend gedrag zichtbaar is binnen jullie school, formuleren we adequaat leerkrachtgedrag en stemmen we met elkaar af hoe om te gaan met storend- en grensoverschrijdend gedrag. Inderdaad, dat zijn twee verschillende termen. Ze schuren tegen elkaar aan, maar vragen een andere aanpak.  

Om kinderen tot leren te brengen en iedereen een veilig gevoel rondom te school te geven is er tevens aandacht voor de omgangsstijl met de kinderen, ouders en het team onderling.

Ik zorg voor een dynamische dag, met afwisseling tussen theorie en praktijk. Het doel is niet alleen kennisoverdracht, maar juist ook van vaardigheden en attitudes.
Bij voorkeur op een inspirerende groene locatie, zodat alle hoofden fris zijn. Bij aankomst én vertrek.

 

TRAIN DE TRAINER - IK KIES VOOR ZELFCONTROLE

Veranderingen in het onderwijs in het kader van “Passend Onderwijs” hebben ertoe geleid dat meer kinderen met psychosociale problemen in het reguliere basisonderwijs blijven. Daarmee is de druk op leerkrachten fors verhoogd. Vanuit het onderwijs komt dan ook steeds vaker de vraag hoe te handelen bij bijvoorbeeld agressief en opstandig gedrag op school.

Juliëtte Liber en Gerly de Boo hebben de interventie Zelfcontrole (Van Manen, 2001) bewerkt tot de bewezen effectieve, preventieve interventie Ik kies voor zelfcontrole (2014). Een training voor kinderen van 8 -12 jaar in het basisonderwijs, waarbij er ook met de leerkrachten actief contact onderhouden wordt.

Als trainer ben ik vanaf het eerste uur in 2008 zeer nauw betrokken geweest bij de uitvoering van het onderzoek vanuit de UvA.

In samenwerking met onderwijsinstellingen PAO, Logavak en Juliëtte Liber geef ik in drie dagen de Train de Trainer ‘Ik kies voor Zelfcontrole’ aan psychologen, pedagogen en gedragskundigen die bekend zijn met de basisprincipes van de cognitieve gedragstherapie en werken binnen een schoolsetting.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Kennis van de ontwikkeling van disruptief gedrag
  • Kennis van de interventie Ik kies voor zelfcontrole en de theoretische onderbouwing ervan
  • Oefenen met cognitieve (gedragstherapeutische) technieken
  • Interventies in de schoolsetting analyseren en werkzame elementen achterhalen en beoordelen
  • Praktische toepassing van de interventie Ik kies voor zelfcontrole

 

Ik trainde eerder onder andere:

indigo, ggz, preventieve trainingen, rotterdam
Amos, m5, teamtraining pedagogisch klimaat
preventieve trainingen, amsterdam, punt p, ggz, ik kies voor zelfcontrole, agressie regulatie training
op spoor, schoolbestuur, waterland, amsterdam, scholen sova training
PAO, bijscholingen, onderwijs, train de trainer ik kies voor zelfcontrole

Anderen over mij:

Inspiratiemail ontvangen?