TRAIN MET MIJ – Professionals

Als we willen dat het goed met de kinderen gaat, dan weten we ook dat het een voorwaarde is dat het met de volwassenen om hen heen goed gaat. Van invloed daarop is dat er binnen de school een heldere en breed gedragen visie rondom het pedagogisch klimaat bestaat. Evenals een heldere omgang met kinderen met een kort lontje. Dat is waar ik, met mijn jarenlange SBO expertise, graag mijn steentje aan bijdraag. In elke training is daarnaast aandacht voor de invloed van je eigen gedrag op een ander én je eigen verantwoordelijkheid daarin.

PEDAGOGISCH KLIMAAT

Zijn jullie als schoolteam zoekende naar een eenduidige visie rondom het pedagogisch klimaat?

Tijdens deze training/ dit traject op maat ondersteun ik schoolteams bij het vormgeven van het pedagogisch klimaat en het omgaan met gedragsproblemen. Wil je adequaat kunnen omgaan met verschillen in de klas dan is de houding van de leerkrachten cruciaal.

Samen brengen we in kaart welk gewenst én storend gedrag zichtbaar is binnen jullie school, formuleren we adequaat leerkrachtgedrag en stemmen we met elkaar af hoe om te gaan met storend- en grensoverschrijdend gedrag. Inderdaad, dat zijn twee verschillende termen. Ze schuren tegen elkaar aan, maar vragen een andere aanpak.  

Om kinderen tot leren te brengen en iedereen een veilig gevoel rondom te school te geven is er tevens aandacht voor de omgangsstijl met de kinderen, ouders en het team onderling.

Ik zorg voor een dynamische dag, met afwisseling tussen theorie en praktijk. Het doel is niet alleen kennisoverdracht, maar juist ook van vaardigheden en attitudes.
Bij voorkeur op een inspirerende groene locatie, zodat alle hoofden fris zijn. Bij aankomst én vertrek.

 

TRAIN DE TRAINER - IK KIES VOOR ZELFCONTROLE

Veranderingen in het onderwijs in het kader van “Passend Onderwijs” hebben ertoe geleid dat meer kinderen met psychosociale problemen in het reguliere basisonderwijs blijven. Daarmee is de druk op leerkrachten fors verhoogd. Vanuit het onderwijs komt dan ook steeds vaker de vraag hoe te handelen bij bijvoorbeeld agressief en opstandig gedrag op school.

Juliëtte Liber en Gerly de Boo hebben de interventie Zelfcontrole (Van Manen, 2001) bewerkt tot de bewezen effectieve, preventieve interventie Ik kies voor zelfcontrole (2014). Een training voor kinderen van 8 -12 jaar in het basisonderwijs, waarbij er ook met de leerkrachten actief contact onderhouden wordt.

Als trainer ben ik vanaf het eerste uur in 2008 zeer nauw betrokken geweest bij de uitvoering van het onderzoek vanuit de UvA.

In samenwerking met onderwijsinstellingen PAO, Logavak en Juliëtte Liber geef ik in drie dagen de Train de Trainer ‘Ik kies voor Zelfcontrole’ aan psychologen, pedagogen en gedragskundigen die bekend zijn met de basisprincipes van de cognitieve gedragstherapie en werken binnen een schoolsetting.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Kennis van de ontwikkeling van disruptief gedrag
  • Kennis van de interventie Ik kies voor zelfcontrole en de theoretische onderbouwing ervan
  • Oefenen met cognitieve (gedragstherapeutische) technieken
  • Interventies in de schoolsetting analyseren en werkzame elementen achterhalen en beoordelen
  • Praktische toepassing van de interventie Ik kies voor zelfcontrole

 

Ik trainde eerder onder andere:

indigo, ggz, preventieve trainingen, rotterdam
Amos, m5, teamtraining pedagogisch klimaat
preventieve trainingen, amsterdam, punt p, ggz, ik kies voor zelfcontrole, agressie regulatie training
op spoor, schoolbestuur, waterland, amsterdam, scholen sova training
PAO, bijscholingen, onderwijs, train de trainer ik kies voor zelfcontrole

Anderen over mij:

Céline is praktisch heel goed onderlegd. Ik vond haar professioneel, zeer respectvol en een fijne trainer.

Anouk Sijbenga – Indigo – Train de Trainer Ik kies voor Zelfcontrole 

Céline is een gepassioneerde vakvrouw. Ze luistert goed naar de wens van de school, doorziet snel hetgeen aangepakt dient te worden en gaat aan de slag. Ze doet dit op een professionele, inlevende manier. Vanuit empathie pakt ze door op de inhoud.
Tijdens de trainingsochtend met het team weet zij theorie goed aan de praktijk te koppelen. En dat vinden mensen in het onderwijs prettig, praktisch bezigzijn.

Afke Sijm – directeur Op Spoor – Teamtraining

Inspiratiemail ontvangen?