TRAIN MET MIJ

Kinderen

TRAIN MET MIJ

Professionals

Willen we niet allemaal dat kinderen onbevangen en blij het leven in kunnen blijven stappen? En om juist díe kinderen, bij wie het allemaal niet vanzelf gaat, vaardigheden te leren en te helpen patronen te doorbreken? Daardoor kunnen ze de regie weer over hun eigen leven leren pakken en met een opgeheven hoofd de oh zo belangrijke toekomst in stappen. 

Ik draag er samen met jullie graag aan bij om álle kinderen zich gezien en gekend te laten voelen in wie ze zijn én leerkrachten te ondersteunen hier ook in zwaardere tijden weer oog voor te hebben. 

Lees hieronder op welke manieren dat kan: 

Competentie Training

Sommige kinderen kunnen wel een duwtje in de rug gebruiken als het gaat om sociale vaardigheden. Door onzekerheid of onwetendheid hebben ze het in het contact met anderen, of innerlijk met zichzelf, soms lastig. Je bent nooit als enige verantwoordelijk voor het verloop van situaties, maar het kan wel helpen als je duidelijk kan kiezen hoe je met een situatie om wil gaan.

Lees meer

Klassikale Competentie Training

Een klas waar je maar geen grip op krijgt. Een klas waar het binnen de vier muren van het lokaal prima verloopt, maar in de pauzes escaleert. Of een klas die je ondersteuning bij een positieve groepsvorming gunt.

Veel leerkrachten lopen aan tegen (groeps-)gedrag waar ze nog onvoldoende know-how van hebben om mee om te gaan.

Lees meer

Plezierige Klas Training

Is er sprake van een langdurigere, hardnekkige (pest) dynamiek in een groep?

Dan kan er opgeschaald worden naar deze curatieve training. De training wordt ingezet in groepen waar al langere tijd onrust heerst en waar de school al veel energie heeft gestoken in het creëren van een veilige leeromgeving.

Lees meer

Plezier op School

De middelbare school. Voor sommige kinderen iets waar ze al een jaar naar uitkijken. Voor anderen hun grootste nachtmerrie: je vindt het al heel lastig om contacten aan te gaan met je huidige klasgenoten en dan moet je straks ook nog naar een andere school! Voor deze bijna-brugklassers is er deze 2-daagse training. 

Lees meer

Ik kies voor Zelfcontrole

In deze agressie regulatie training leren kinderen hoe ze hun agressie of boosheid onder controle kunnen krijgen. Ze leren andere manieren om zich te uiten en ze leren zelf keuzes te maken in hun gedrag: je kan er voor kiezen om meteen te gaan vechten, je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen.

Lees meer

Als we willen dat het goed met de kinderen gaat, dan weten we ook dat het een voorwaarde is dat het met de volwassenen om hen heen goed gaat. En dat er binnen de school een heldere, breed gedragen visie rondom het pedagogisch klimaat bestaat. Dat is waar ik, mede vanuit mijn SBO expertise, graag mijn steentje aan bijdraag. 

Pedagogisch Klimaat

Zijn jullie als schoolteam zoekende naar een eenduidige visie rondom het pedagogisch klimaat?

Tijdens deze training/ dit traject op maat ondersteun ik schoolteams bij het vormgeven van het pedagogisch klimaat en het omgaan met gedragsproblemen.

Lees meer

Train de Trainer - ik kies voor Zelfcontrole

Veranderingen in het onderwijs in het kader van “Passend Onderwijs” hebben ertoe geleid dat meer kinderen met psychosociale problemen in het reguliere basisonderwijs blijven. Daarmee is de druk op leerkrachten fors verhoogd. Vanuit het onderwijs komt dan ook steeds vaker de vraag hoe te handelen bij bijvoorbeeld agressief en opstandig gedrag op school.

Lees meer

Inspiratiemail ontvangen?